Apache Software Foundation Distribution Directory

The directories linked below contain current software releases from the Apache Software Foundation projects. Older non-recommended releases can be found on our archive site.

To find the right download for a particular project, you should start at the project's own webpage or on our project resource listing rather than browsing the links below.

Please do not download from apache.org! If you are currently at apache.org and would like to browse, please visit a nearby mirror site instead.

Projects

/
File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
zzz/-26-May-2017 03:19
qpid/-25-May-2017 16:02
camel/-25-May-2017 09:22
felix/-24-May-2017 20:24
ofbiz/-24-May-2017 13:11
incubator/-24-May-2017 00:01
maven/-23-May-2017 18:36
commons/-23-May-2017 13:03
hadoop/-23-May-2017 13:00
apr/-23-May-2017 13:00
deltacloud/-23-May-2017 13:00
click/-23-May-2017 13:00
geode/-23-May-2017 13:00
james/-23-May-2017 13:00
drill/-23-May-2017 13:00
clerezza/-23-May-2017 13:00
activemq/-23-May-2017 13:00
geronimo/-23-May-2017 13:00
avro/-23-May-2017 13:00
hive/-23-May-2017 13:00
apex/-23-May-2017 13:00
bookkeeper/-23-May-2017 13:00
continuum/-23-May-2017 13:00
subversion/-23-May-2017 13:00
abdera/-23-May-2017 13:00
httpd/-23-May-2017 13:00
syncope/-23-May-2017 13:00
flex/-23-May-2017 13:00
stanbol/-23-May-2017 13:00
rave/-23-May-2017 13:00
lucenenet/-23-May-2017 13:00
xerces/-23-May-2017 13:00
shale/-23-May-2017 13:00
oltu/-23-May-2017 13:00
devicemap/-23-May-2017 13:00
cayenne/-23-May-2017 13:00
lenya/-23-May-2017 13:00
tiles/-23-May-2017 13:00
vcl/-23-May-2017 13:00
chemistry/-23-May-2017 13:00
isis/-23-May-2017 13:00
storm/-23-May-2017 13:00
ignite/-23-May-2017 13:00
calcite/-23-May-2017 13:00
xmlgraphics/-23-May-2017 13:00
sqoop/-23-May-2017 13:00
karaf/-23-May-2017 13:00
gora/-23-May-2017 12:59
spark/-23-May-2017 12:59
tez/-23-May-2017 12:59
esme/-23-May-2017 12:59
beehive/-23-May-2017 12:59
axis/-23-May-2017 12:59
tika/-23-May-2017 12:59
roller/-23-May-2017 12:59
kylin/-23-May-2017 12:59
santuario/-23-May-2017 12:59
juddi/-23-May-2017 12:59
flink/-23-May-2017 12:59
httpcomponents/-23-May-2017 12:59
brooklyn/-23-May-2017 12:59
celix/-23-May-2017 12:59
pig/-23-May-2017 12:59
twill/-23-May-2017 12:59
ace/-23-May-2017 12:59
vxquery/-23-May-2017 12:59
buildr/-23-May-2017 12:59
hivemind/-23-May-2017 12:59
mesos/-23-May-2017 12:59
mahout/-23-May-2017 12:59
shiro/-23-May-2017 12:59
carbondata/-23-May-2017 12:59
stdcxx/-23-May-2017 12:59
jakarta/-23-May-2017 12:59
tinkerpop/-23-May-2017 12:59
couchdb/-23-May-2017 12:59
pivot/-23-May-2017 12:59
samza/-23-May-2017 12:59
jspwiki/-23-May-2017 12:59
deltaspike/-23-May-2017 12:59
excalibur/-23-May-2017 12:59
xml/-23-May-2017 12:59
cassandra/-23-May-2017 12:59
bval/-23-May-2017 12:59
etch/-23-May-2017 12:59
nifi/-23-May-2017 12:59
wicket/-23-May-2017 12:59
opennlp/-23-May-2017 12:59
tapestry/-23-May-2017 12:59
johnzon/-23-May-2017 12:59
tuscany/-23-May-2017 12:59
fineract/-23-May-2017 12:59
marmotta/-23-May-2017 12:59
aurora/-23-May-2017 12:59
yetus/-23-May-2017 12:59
openwebbeans/-23-May-2017 12:59
jackrabbit/-23-May-2017 12:59
jclouds/-23-May-2017 12:59
allura/-23-May-2017 12:59
sling/-23-May-2017 12:59
synapse/-23-May-2017 12:59
uima/-23-May-2017 12:59
whirr/-23-May-2017 12:59
reef/-23-May-2017 12:59
myfaces/-23-May-2017 12:59
jmeter/-23-May-2017 12:58
bigtop/-23-May-2017 12:58
logging/-23-May-2017 12:58
servicemix/-23-May-2017 12:58
thrift/-23-May-2017 12:58
flume/-23-May-2017 12:58
struts/-23-May-2017 12:58
cordova/-23-May-2017 12:58
velocity/-23-May-2017 12:58
airavata/-23-May-2017 12:58
aries/-23-May-2017 12:58
beam/-23-May-2017 12:58
hama/-23-May-2017 12:58
wink/-23-May-2017 12:58
zest/-23-May-2017 12:58
xalan/-23-May-2017 12:58
olingo/-23-May-2017 12:58
forrest/-23-May-2017 12:58
lucene/-23-May-2017 12:58
ant/-23-May-2017 12:58
wookie/-23-May-2017 12:58
crunch/-23-May-2017 12:58
orc/-23-May-2017 12:58
bloodhound/-23-May-2017 12:58
cxf/-23-May-2017 12:58
helix/-23-May-2017 12:58
perl/-23-May-2017 12:58
tomee/-23-May-2017 12:58
phoenix/-23-May-2017 12:58
any23/-23-May-2017 12:58
portals/-23-May-2017 12:58
giraph/-23-May-2017 12:58
mrunit/-23-May-2017 12:58
ws/-23-May-2017 12:58
zeppelin/-23-May-2017 12:58
ode/-23-May-2017 12:58
kafka/-23-May-2017 12:58
ctakes/-23-May-2017 12:58
sis/-23-May-2017 12:58
river/-23-May-2017 12:58
openjpa/-23-May-2017 12:58
directmemory/-23-May-2017 12:58
pdfbox/-23-May-2017 12:58
tomcat/-23-May-2017 12:58
usergrid/-23-May-2017 12:58
ranger/-23-May-2017 12:58
knox/-23-May-2017 12:58
metamodel/-23-May-2017 12:58
openmeetings/-23-May-2017 12:58
zookeeper/-23-May-2017 12:58
jena/-23-May-2017 12:58
curator/-23-May-2017 12:58
climate/-23-May-2017 12:58
cloudstack/-23-May-2017 12:58
xmlbeans/-23-May-2017 12:58
hbase/-23-May-2017 12:58
lens/-23-May-2017 12:58
kudu/-23-May-2017 12:58
arrow/-23-May-2017 12:58
chukwa/-23-May-2017 12:57
libcloud/-23-May-2017 12:57
spamassassin/-23-May-2017 12:57
falcon/-23-May-2017 12:57
cocoon/-23-May-2017 12:57
accumulo/-23-May-2017 12:57
serf/-23-May-2017 12:57
onami/-23-May-2017 12:57
ibatis/-23-May-2017 12:57
oodt/-23-May-2017 12:57
oozie/-23-May-2017 12:57
tcl/-23-May-2017 12:57
groovy/-23-May-2017 12:57
mirror-tests/-23-May-2017 12:57
turbine/-23-May-2017 12:57
parquet/-23-May-2017 12:57
lucy/-23-May-2017 12:57
harmony/-23-May-2017 12:57
creadur/-23-May-2017 12:57
sentry/-23-May-2017 12:57
trafficserver/-23-May-2017 12:57
ambari/-23-May-2017 12:57
shindig/-23-May-2017 12:57
nutch/-23-May-2017 12:57
openoffice/-23-May-2017 12:57
bahir/-23-May-2017 12:57
manifoldcf/-23-May-2017 12:57
stratos/-23-May-2017 12:57
eagle/-23-May-2017 12:57
poi/-23-May-2017 12:57
directory/-23-May-2017 12:57
archiva/-23-May-2017 12:57
mina/-23-May-2017 12:57
tajo/-23-May-2017 12:57
db/-23-May-2017 12:57
empire-db/-23-May-2017 12:57
asterixdb/-23-May-2017 12:57
maven-repository/-13-Sep-2016 17:11
favicon.ico 363813-Oct-2015 17:39
HEADER.html 76713-Oct-2015 17:39
README.html 35413-Oct-2015 17:39